Deze website gebruikt cookies om de website te verbeteren en om advertenties te filteren naar uw interesses. Als u geen cookies wilt accepteren, kunt u hier klikken voor meer informatie.

OK

NIVEL praktijk

Het NIVEL doet gezondheidszorgonderzoek. Dat is onderzoek naar de relaties tussen de vraag naar zorg en het aanbod van zorg, die vorm krijgen binnen de structuur en instituties van het Nederlandse  gezondheidszorgsysteem.

De taak van gezondheidszorgonderzoek is bij te dragen aan een toekomstbestendige gezondheidszorg en betere uitkomsten op verschillende niveaus: op dat van het individu, van de organisatie en op nationaal niveau. Het onderzoek moet aansluiten bij de problemen en uitdagingen waar de gezondheidszorg voor staat en de resultaten moeten bruikbaar zijn. Tegelijk moet gezondheidszorgonderzoek voldoen aan de eisen die aan wetenschappelijk onderzoek worden gesteld. Het NIVEL heeft daarmee een dubbele missie: het doen van beleids- en toepassingsgericht onderzoek dat ook wetenschappelijk meetelt. Het NIVEL ontvangt dan ook zowel subsidies en opdrachten voor onderzoek van wetenschappelijke fondsen als van zorgorganisaties voor sterk toepassingsgericht onderzoek. We streven naar een goede balans tussen die bruikbaarheid in de praktijk en de wetenschappelijke verantwoording.

Het NIVEL combineert toegepast onderzoek, zoals ook commerciele onderzoeks- en adviesbureau’s doen, met wetenschappelijk onderzoek zoals universitaire onderzoeksgroepen uitvoeren. Door de gecumuleerde kennis over de gezondheidszorg en de wetenschappelijke bestudering daarvan geeft het NIVEL meerwaarde aan toegepast onderzoek. Daarnaast wil het NIVEL ook over toegepast onderzoek (inter)nationaal publiceren. Op die manier brengt het NIVEL vragen uit beleid en praktijk in het wetenschappelijk domein.

Het NIVEL krijgt geen identificeerbare informatie zoals uw adres, geboortedatum of uw BSN. Hierdoor zijn resultaten van het onderzoek nooit herleidbaar tot individuele personen. 


Heeft u toch bezwaar tegen het gebruik van uw gegevens dan kunt u dit aan ons laten weten. Wij zorgen dat uw gegevens dan niet gebruikt worden voor NIVEL zorgregistraties.