Deze website gebruikt cookies om de website te verbeteren en om advertenties te filteren naar uw interesses. Als u geen cookies wilt accepteren, kunt u hier klikken voor meer informatie.

OK

Praktijkfolder

Voor de printversie van de praktijkfolder klikt u op de volgende link:  praktijkfolder

 

Huisartsenpraktijk Orion

Huisartsenpraktijk Orion biedt laagdrempelige en toegankelijke huisartsgeneeskundige zorg. Het Orionteam bestaat uit huisartsen, assistentes en praktijkverpleegkundigen.

 

Openingstijden

De praktijk is op werkdagen geopend van 8.00 uur tot 17.00 uur. Op deze tijden zijn wij ook telefonsich bereikbaar.

Spoed

Voor spoedgevallen belt u op werkdagen tussen 8.00 en 17.00 uur 033 4790000, keuze 1

Buiten kantooruren en in het weekend belt u met de Huisartsenpost: 0900 3311233

 

Voor levensbedreigende zaken belt u altijd 112

Contact

U kunt ons op werkdagen tussen 8.00 uur en 17.00 uur telefonisch bereiken via het algemene nummer 033 4790000. Er volgt dan een keuzemenu.

 

Afsprakenspreekuur

U kunt op werkdagen tussen 8.00 en 17.00 uur bellen voor het maken van een afspraak op een van de spreekuren.

Heeft u een dringende zorgvraag voor die dag, belt u dan vroeg in de ochtend.

Bij het maken van de afspraak zal onze assistente informeren naar uw zorgvraag. Zij doet dit om een inschatting te maken van de benodigde spreekuurtijd en om u op het juiste moment bij de juiste zorgverlener te plannen.

 

Aanwezigheid zorgverleners per 1 jan 2017

             
Huisartsen   ma di woe do vrij
  Mw. Filius  *  *    *  
  Mw. Hylkema   *      *  *
  Dhr. Mus    *  *  *  *
   Mw. van der Els  *    *    *
  Mw. Tinnemans    *  *    *
  Dhr. Frank  *  *    *  
  Mw. Wisse    *    *  
             
Praktijkverpleegkundigen            
  Mw. Van Amelsfort    *  *  *  
  Mw. De Vries *  *  * *  *
             
             
POH GGZ Dhr. Mons      *  *  *
  Mw. Teeuw  *  *  *    
 Praktijkmanager  Mw. de Jong  *  *  *  *  *

 


Aanvragen huisbezoek

Indien u om medische redenen niet in staat bent om naar de praktijk te komen dan kan de huisarts of praktijkverpleegkundige u thuis bezoeken. Wij verzoeken u een huisbezoek voor 10.00 uur aan te vragen. Voor spoedeisende huisbezoeken kunt u altijd bellen.

 

Terugbelspreekuur

Wilt u telefonisch iets overleggen met uw huisarts of praktijkverpleegkundige dan verzoeken wij u dit voor 10 uur aan te vragen bij de assistente.

 

Aanvragen herhaalrecepten

Voor het aanvragen van herhaalmedicatie kunt u terecht op onze website, of bellen via het algemene nummer, keuze 2.

Medicatie aangevraagd voor 11.00 uur ligt de volgende werkdag vanaf 16.00 uur voor u klaar bij uw apotheek.

 

E-consultatie

Via onze website kunt u de zorgverleners van onze praktijk benaderen voor een e-consult. E-consultatie mag niet via de email omdat dit onvoldoende veilig is.

E-consultatie is niet geschikt voor spoedeisende vragen en vragen waarvoor u onderzocht moet worden.

 

Overige vragen

Voor uitslagen en alle overige vragen kunt u tussen 8.00-17.00 bellen met de assistente via het algemene nummer, keuze 3 of 4, afhankelijk bij welke huisarts u staat ingeschreven.

 

Het team

De huisartsen

De huisartsen houden allen spreekuur volgens afspraak.

Voor uw afspraak bij de huisarts wordt 10 minuten gepland. Heeft u meerdere vragen of denkt u langer tijd nodig te hebben, dan verzoeken wij u dit bij het maken van de afspraak aan te geven.

Wij vinden het plezierig als u van te voren nadenkt over wat belangrijk is om over uw klachten te vertellen en wat u aan uw huisarts wilt vragen.

Via Thuisarts.nl kunt u informatie vinden over veelvoorkomende klachten.

 

De praktijkverpleegkundigen

De praktijkverpleegkundige is een verpleegkundige met een aanvullende opleiding voor het werken in de huisartsenzorg. De praktijkverpleegkundige begeleidt mensen met een chronische aandoening zoals diabetes mellitus, hart- en vaatziekten, astma en COPD en mensen die willen stoppen met roken. Ook ondersteunt zij de huisarts in de zorg aan kwetsbare ouderen. Zij heeft spreekuur volgens afspraak.

 

De praktijkondersteuner (POH)GGZ

Er werken ook 2 POH's-GGZ bij ons in de praktijk. De POH-GGZ begeleidt mensen met psychische of psychosociale problemen zoals angst of depressieklachten, overspannenheid, rouwverwerking en relatieproblemen.

 

De doktersassistentes

De doktersassistentes zijn uw eerste aanspreekpunt in de praktijk. Naast hun telefonische en administratieve werkzaamheden hebben ze een eigen spreekuur. U kunt op afspraak bij hen terecht voor o.a. bloedafname, hartfilmpjes, injecties, wrattenbehandeling, wondcontrole, reizigersadvies, bloeddrukcontrole en testen van de longfunctie.

 

De organisatie

Samenwerking andere zorgverleners

Orion werkt nauw samen met andere zorgverleners binnen de eerste lijn. In onze praktijk kunt u o.a. terecht bij een diëtist en een podotherapeut.

 

Opleidingspraktijk                              

Orion is een opleidingspraktijk. Dit betekent dat er ook huisartsen en doktersassistentes in opleiding werken. 

 

Huisartsenpost Eemland

Op werkdagen van 17.00 uur ’s middags tot de volgende ochtend 8.00 uur, in het weekeinde en op feestdagen kunt u voor spoedeisende hulp terecht bij de Huisartsenpost Eemland. De Huisartsenpost is bij de spoedeisende hulp van het Meander Medisch Centrum aan de Maatweg. Voor een bezoek aan de huisartsenpost kunt u beter eerst bellen met 0900 3311233.

 

Rekeningen

Huisartsenzorg valt onder de basisverzekering. Als u nieuw bent bij ons in de praktijk dan zijn wij verplicht uw legitimatie te controleren. Een consult in de huisartsenpraktijk valt niet onder het eigen risico. Voorgeschreven medicijnen en aangevraagd onderzoek zoals bv. bloedonderzoek en röntgenfoto’s, vallen wel onder het eigen risico.  

 

Klachten

Mocht u ontevreden zijn over onze zorgverlening, dan willen wij dit graag weten. U kunt o.a. een gesprek aanvragen met een van de huisartsen of onze praktijkmanager. Bij de assistente of op onze website vindt u ook een klachtenformulier waarmee u een klacht kunt indienen. Uw klacht wordt binnen de praktijk besproken. Wij nemen zo nodig contact met u op. 

Is dit lastig voor u of komt u er met ons niet uit, dan kunt u uw klacht bespreken met een onafhankelijke en onpartijdige klachtenfunctionaris. De klachtenfunctionaris zoekt samen met u naar een oplossing van uw klacht of probleem. De klachtenfunctionaris kan proberen de klacht te bemiddelen. De klachtenfunctionaris kiest geen partij en heeft daarom geen oordeel. Alles wat u de klachtenfunctionaris vertelt, is vertrouwelijk. U kunt het klachtenformulier gebruiken op de website van SKGE. De klachtenfunctionaris is eventueel te bereiken op telefoonnummer 088 0229190.

Als u er met uw huisarts en met bemiddeling door de klachtenfunctionaris niet uit komt, kunt u een uitspraak over uw klacht vragen bij de geschilleninstantie huisartsenzorg. Deze onafhankelijke commissie bestaat uit een voorzitter (jurist) en uit leden namens de patiënten en uit leden namens de huisartsen. De commissie wordt bijgestaan door een ambtelijk secretaris die ook jurist is.

Het oordeel van de geschilleninstantie is bindend. Meer informatie kunt u in de folder vinden in de wachtkamer en op www.skge.nl.

Nivel praktijk

Orion is aangesloten bij het NIVEL. Het NIVEL doet gezondheidszorgonderzoek. Dat is onderzoek naar de relaties tussen de vraag naar zorg en het aanbod van zorg, die vorm krijgen binnen de structuur en instituties van het Nederlandse  gezondheidszorgsysteem.

Het NIVEL krijgt geen identificeerbare informatie zoals uw adres, geboortedatum of uw BSN. Hierdoor zijn resultaten van het onderzoek nooit herleidbaar tot individuele personen. 

Heeft u toch bezwaar tegen het gebruik van uw gegevens dan kunt u dit aan ons laten weten. Wij zorgen dat uw gegevens dan niet gebruikt worden voor NIVEL zorgregistraties.