Deze website gebruikt cookies om de website te verbeteren en om advertenties te filteren naar uw interesses. Als u geen cookies wilt accepteren, kunt u hier klikken voor meer informatie.

OK

Praktijkfolder

Praktijkfolder Orion huisartsen


Orion huisartsen

Ringweg Koppel 15
3813 BA Amersfoort
Telefoon: 033 479 00 00
Spoed: 033 479 0000 optie 1
Fax: 033 887 20 04
Receptenlijn: 033 479 0000 optie 2

email: info@orionhuisartsen.nl

www.orionhuisartsen.nl

E-mail: info@orionhuisartsen.nl


WELKOM BIJ ORION HUISARTSEN


Binnen huisartsenpraktijk Orion zijn 2 praktijken gevestigd:

 • Praktijk van de dokters Filius, Hylkema en Mus 

 • Praktijk van de dokters Frank en Tinnemans 

 

Berichten van de praktijkeigenaren:

Als u niet op uw afspraak kunt komen

Helaas worden wij steeds vaker geconfronteerd met mensen die niet op hun spreekuurafspraak verschijnen of deze kort van tevoren afzeggen. Hiermee gaat kostbare spreekuurtijd verloren en hadden wij in die tijd graag iemand anders geholpen.

Daarom brengen we per 1 oktober 2018 een wegblijftarief bij u in rekening als u zonder bericht niet op de afspraak komt of deze korter dan 4 uur voor de afspraak afzegt. U kunt deze rekening niet bij uw zorgverzekeraar indienen. De kosten bedragen 25 euro.

Het wegblijftarief geldt voor alle spreekuren van alle zorgverleners.

Wij willen u graag helpen!

Huisartsenzorg leveren is onze passie en wij doen daarvoor ons uiterste best. Helaas wordt ons personeel toch nog geconfronteerd met onvrede, emotioneel en in uitzonderlijke gevallen zelfs agressief gedrag van patiënten. Gelukkig gaat het om een heel klein deel van al onze contacten, maar dreigementen en agressie kunnen en willen wij niet accepteren. Dit wordt intern gemeld en besproken met de praktijkeigenaren.

De assistentes zijn een belangrijke schakel in de praktijk en doen dagelijks hun best om de zorg voor u zo goed mogelijk te leveren en ons te ondersteunen in onze werkzaamheden. Als iets niet gaat zoals u dat verwacht of graag wilt, dan zijn wij altijd bereid hierover in gesprek te gaan.

Meer tijd voor u als patiënt 

Zorgverleners besteden bijna de helft van hun werktijd aan administratie. Dit gaat ten koste van de directe zorg aan de patiënt. 

Zorgverleners, beleidsmakers en zorgverzekeraars zijn drukdoende onzinnige regels te schrappen. Een aantal afspraken is al van kracht. Nog niet iedereen volgt deze afspraken. Wij als zorgverleners proberen dit zoveel mogelijk onderling te regelen. Maar het kan zijn dat u ook een keer ten onrechte gevraagd wordt een machtiging of nieuwe verwijzing bij ons te regelen. Wij zullen u daar dan over informeren.  

SPOED

Bij levensbedreigende situaties altijd eerst 112 bellen en daarna (033) 479 00 00  keuzeoptie 1

Bij verwondingen of spoedeisende klachten kunt u direct naar de praktijk komen. De praktijk is geopend op werkdagen tussen 8.00 uur en 17.00 uur.  Als u belt dat u eraan komt, kan de huisarts alvast rekening houden met uw komst.

 

Buiten bovenstaande tijden is er de Huisartsenpost Amersfoort:

Tel.nr.: 0900 - 331 1 233

zie ook Avond-,nacht- en weekenddienst

Avond-,nacht- en weekenddienst

Huisartsenpost/doktersdienst

De waarneming 's avonds, 's nachts en in het weekend is geregeld door de huisartsenpost/doktersdienst. Op de huisartsenpost werken alle huisartsen uit de regio Eemland samen.

tel.nr: 0900 - 331 1 233

Openingstijden
Iedere werkdag na 17.00, op zaterdag en zondag en op feestdagen is de huisartspost geopend.

Afspraken

U kunt alleen terecht als u een afspraak heeft gemaakt. Houdt u bij het maken van een afspraak uw verzekeringsgegevens bij de hand.

Adres huisartsenpost

Het adres van de huisartsenpost is:

Maatweg 3
3813 TZ Amersfoort

voor meer informatie en een routebeschrijving ga naar:

www.huisartsenposteemland.nl 

Praktijkorganisatie

Op welke uren is Orion open ?

 • De praktijk is op werkdagen geopend van 8.00 uur tot 17.00 uur
 • De huisartsen en assistentes spreiden hun vakanties. De praktijk is dus het gehele jaar open

Praktijk dokters Frank en Tinnemans

 

Telefonisch terugbelspreekuren:

Als u de huisarts telefonisch wilt spreken dan kunt u dit bij de assistente aanvragen. De huisarts belt u over het algemeen terug op een moment tussen het ochtend- en middagspreekuur, tussen 11 uur en 13.30 uur.

 

SPREEKUREN

 

Afspraak

 • tien minuten per afspraak
 • langer gesprek, meer dingen of met meer mensen: doorgeven aan assistente, zij maakt dan meer tijd voor u
 • bij (herhaald) niet verschijnen zonder bericht kunnen wij u een wegblijftarief in rekening brengen 

 

Welke huisarts


In de praktijk van dokter Frank en Tinnemans zijn nog 2 huisartsen in dienst; Mw. Wisse en Mw. Rietmeijer.

 • u kunt bij elk van de huisartsen terecht
 • bij zelfde klacht naar de dokter bij wie u eerder bent geweest
 • voorkeur voor een van de huisartsen? 
 • dan bij de assistente opgeven.
 • bij spoed: de snelst beschikbare dokter helpt u
 • meer problemen, vraag om langere afspraak

Wat is uw vraag

 • de assistente vraagt wat er aan de hand is
 • zij doet dat op ons verzoek en is daarvoor opgeleid
 • hierdoor kan zij u het beste helpen: bij wie, vandaag of morgen, spoed of niet
 • als u het liever niet zegt is dat ook goed 

 

TELEFOON, EMAIL EN WEBSITE

 • Telefoonnummer praktijk (033) 479 00 00
 • Spoedlijn                        (033) 479 00 00 optie 1 
 • Receptenlijn                    (033) 479 00 00 optie 2 
 • Assistente praktijk           (033) 479 00 00 optie 4     
 • Huisartsenpost Eemland   (0900)  33 112 33
 • website                            www.orionhuisartsen.nl
 • medische vragen, online afspraken en herhaalrecepten via internet: online diensten op website
 • overige niet-medische vragen: info@orionhuisartsen.nl                  

 

 

Praktijk dokters Filius, Mus en Hylkema

 

 

Telefonisch terugbelspreekuren:


Als u de huisarts telefonsich wilt spreken dan kunt u dit bij de assistente aanvragen. De huisarts belt u over het algemeen terug op een moment tussen het ochtend- en middagspreekuur, tussen 11 uur en 13.30 uur.

 

Afspraak spreekuur

 • tien minuten per afspraak
 • langer gesprek, meer dingen of met meer mensen: doorgeven aan assistente, zij maakt dan meer tijd voor u
 • bij (herhaald) niet verschijnen zonder bericht kunnen wij u een wegblijftarief in rekening brengen 

 

Welke huisarts

 • u kunt bij elk van de huisartsen terecht
 • bij zelfde klacht naar de dokter bij wie u eerder bent geweest
 • voorkeur voor een van de huisartsen? dan bij de assistente aangeven.
 • bij spoed: de snelst beschikbare dokter helpt u
 • meer problemen, vraag om langere afspraak

Wat is uw vraag

 • de assistente vraagt wat er aan de hand is
 • zij doet dat op ons verzoek en is daarvoor opgeleid
 • hierdoor kan zij u het beste helpen: bij wie, vandaag of morgen, spoed of niet
 • als u het liever niet zegt is dat ook goed 

 

TELEFOON, EMAIL EN WEBSITE

 • Telefoonnummer praktijk (033) 479 00 00
 • Spoedlijn                        (033) 479 00 00 optie 1 
 • Receptenlijn                    (033) 479 00 00 optie 2 
 • Assistente praktijk           (033) 479 00 00 optie 3      
 • Huisartsenpost Eemland   (0900)  33 112 33
 • website                            www.orionhuisartsen.nl
 • medische vragen, online afspraken en herhaalrecepten via internet: online diensten op website
 • overige niet-medische vragen: info@orionhuisartsen.nl       

 

 

Wanneer kan ik patiënt worden ?

 • U kunt u inschrijven wanneer u woonachtig bent in gebied met de volgende postcode:3813, 3814 en 3815; dit is de afstand die wij binnen ongeveer 15 minuten kunnen bereiken
 • Beide praktijken in Orion zijn open voor inschrijvingen.
 • Bij inschrijvingen willen wij graag dat u het volgende regelt:
  • opzeggen bij uw oude huisarts
  • het medisch dossier opvragen en opsturen of afgeven
  • uw verzekering inlichten dat u van huisarts bent veranderd
  • uw apotheek op het inschrijfformulier vermelden

Voor inschrijving kunt u het inschrijfformulier gebruiken. 

Wilt u het ingevulde inschrijfformulier printen en langs brengen ? Graag dan ook geldig legitimatiebweijs tonen!

 

Praktijkinformatie

 WIE WERKEN ER NOG MEER OP ORION

 • aantal anderen huren ruimte op Orion oa sociaal wijkteam
 • zie Wie werken er nog meer ?  voor disciplines, namen en bereikbaarheid

 

E-CONSULT en HERHAALRECEPTEN:

 • bij  gebruik maken van econsult en herhaalrecepten svp  aangeven of u patient bent van dr Filius, Hylkema, Mus of van de andere dokters: Van Essen, Schakelaar, Tinnemans

 PRIKFUNCTIE

 • op afspraak kunt u bij ons bloed laten prikken voor het laboratorium van Meander
 • ook kunt u materiaal voor kweek ed afgeven
 • bode meander komt uiterlijk 14.30 dagelijks, na die tijd kan het weer de volgende dag.

 DE DOKTERSASSISTENTES

 • allen goed opgeleide doktersassistentes
 • getraind en geschoold in het goed inschatten van uw vragen en klachten
 • werkend volgens vaste protocollen
 • kunnen zelfstandig advies geven
 • overleggen bij twijfel met uw huisarts
 • ook zij vallen onder medisch beroepsgeheim 

 MOET IK NAAR DE HUISARTSENPOST?

Huisartsen Orion

Orion Huisartsen bestaat uit 2 praktijken in 1 pand. Als patient blijft u bij 1 praktijk:

 

Praktijk van huisartsen Filius, Mus en Hylkema:

Mw. L.J. Filius, huisarts

 nieuw Louise

 

Mw. N. Hylkema, huisarts

 Nelien 2014 2

 

Dhr. J. Mus, huisarts

Jacob Mus

 

Mw. S. van der Els, huisarts

Suzanne van der Els

 

Praktijk huisartsen Frank enTinnemans

 

Mw. I. Tinnemans, huisarts

nieuw Ilona

 

Dhr. D. Frank, huisarts

david

 

Mw. R. Wisse, huisarts

 Rianne Wisse

 

Dhr. van de Berg, waarnemend huisarts 

 

Jelle vd Berg, aios

 

 

 

Praktijkondersteuners

Nicole van Amelsfort, praktijkverpleegkundige somatiek

nieuw Nicole

  

Liesbeth de Vries, praktijkverpleegkundige somatiek

nieuw Liesbeth

 

Mirre Teeuw, praktijkondersteuner GGZ

nieuw Mirre

 

Dave Mons, praktijkondersteuner GGZ

nieuw Dave

Doktersassistentes & baliemedewerkster

Lamiae Aikar, doktersassistente

 nieuw Lamiae

 

Margreet Boerma, doktersassistente

nieuw Margreet

 

Lia Botterblom, doktersassistente

nieuw Lia

 

Sylvia van Dongen, doktersassistente

nieuw Sylvia 

Ines Geurtsen, doktersassistente

Nieuw Ines

 

Anne Grunbauer, doktersassistente 

nieuw Anne

 

Edith Jansen, baliemedewerkster

Edith Jansen

 

Debby Zoer, doktersassistente

nieuw Debby

 

 Henja Westerneng, doktersassistente 

Nieuw Henja

Handige info

EIGEN RISICIO

 GOEDE SITE MET INHALATIE-INSTRUCTIE

 THUISARTS.NL  ! 

 • Thuisarts.nl geeft betrouwbare informatie over gezondheid en ziekte
 • bij vragen en klachten thuis
 • voor, tijdens en na uw bezoek aan de huisarts
 • samengesteld door huisartsen
 • geen commerciele beinvloeding
 • www.thuisarts.nl
 • of ga naar Gezondheidsinformatie     

 

HEEFT U COPD ?

 • doe de test en maak eventueel afspraak 

longfonds   

www.longfonds.nl/copdrisicotest

 

Beleidsplan en Jaarverslag Orion

De huisartsenzorg is voortdurend aan veranderingen, nieuwe wet- en regelgeving en taakverschuivingen onderhevig. 2018 wordt als overgangsjaar gebruikt om te werken aan goed onderbouwd beleid 2019-2021. 

 

Jaarreview:  jaarreview 2017

Opleiding

De huisartsenpraktijken zijn opleidingspraktijken. Soms werkt er gedurende een periode, meestal een jaar, een huisarts in opleiding (aios).

De huisarts in opleiding is een afgestudeerd arts die de driejarige opleiding tot huisarts volgt. Deze arts houdt zelfstandig spreekuur, maar werkt onder toezicht van een van de huisartsen.

De doktersassistente in opleiding werkt onder toezicht van de andere doktersassistenten. Zij verricht de gebruikelijke assistententaken.

Medische verklaringen

Het is huisartsen en praktijkmedewerkers niet toegestaan medische verklaringen af te geven: zie

 

verklaring van geen verklaring