Deze website gebruikt cookies om de website te verbeteren en om advertenties te filteren naar uw interesses. Als u geen cookies wilt accepteren, kunt u hier klikken voor meer informatie.

OK

Nieuws

vorige 10 nieuwsberichten

Keuzetabel bij diabetes type 2


Soms blijft de bloedsuiker te hoog als u tabletten metformine en gliclazide slikt. Dan bespreekt u met uw huisarts de mogelijkheden. Een keuzetabel kan hierbij helpen.
Lees verder »

Vernieuwde Griep Check


De Griep Check is om te kijken of u griep heeft. Na een paar vragen krijgt u een advies of u mogelijk griep heeft. En leest u wat u kunt doen.
Lees verder »

Nieuwe privacy wetgeving


Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt dan ni...
Lees verder »

Uw medische gegevens electronisch delen?


Zorgverleners kunnen gebruik maken van een beveiligd netwerk om elektronisch medische gegevens te delen met andere zorgverleners: de zorginfrastructuur van het LSP. Uw huisarts en apotheek mogen uw medische gegevens alleen delen met andere zorgverleners als u daar vooraf toestemming voor heeft gegeven.
Lees verder »

Huisartsen in opleiding


Binnen de Orion huisartsenpraktijk vinden er wat wisselingen plaats in het kader van de huisartsopleiding
 
Froukje Landsman (bij de praktijk van Filius, Mus en Hylkema) heeft in de zomer haar opleidingsjaar bij ons afgerond en is nu volleerd ...
Lees verder »

Voetje tussen de spaken: onnodig kinderleed


Preventie is simpel en bespaart bovendien veel kosten
Een voet tussen de spaken is een van de meest voorkomende ongevallen bij kinderen. Terwijl met eenvoudige voorzorgsmaatregelen veel ellende valt te voorkomen ...
Lees verder »

Uw zorgkosten


Iedereen die in Nederland woont of werkt, is wettelijk verplicht om zich te verzekeren tegen ziektekosten. Zorgverzekeraars vergoeden een groot deel van de kosten van ziekenhuiszorg. U betaalt echter altijd een verplicht eigen risico; in 2015 is dat 375 euro.

Gelukkig vallen de kosten voor de huisarts hierbuiten en zijn dus vergoed.
Lees verder »

Machtiging nodig voor vergoeding deel van apotheekbereidingen


1 juni 2015
Bijna alle zorgverzekeraars hebben besloten een deel van de apotheekbereidingen, die in maart ter discussie ter kwamen te staan, alleen nog op machtiging te vergoeden. De voorwaarden hiervoor verschillen per verzekeraar. De LHV vindt dat hiermee de gelijke toegang tot zorg wordt aangetast.
Lees verder »

volgende 10 nieuwsberichten