Deze website gebruikt cookies om de website te verbeteren en om advertenties te filteren naar uw interesses. Als u geen cookies wilt accepteren, kunt u hier klikken voor meer informatie.

OK

WELKOM BIJ ORION HUISARTSEN


Binnen huisartsenpraktijk Orion zijn 2 praktijken gevestigd:

  • Praktijk van de dokters Filius, Hylkema en Mus 

  • Praktijk van de dokters Frank en Tinnemans 

 

Berichten van de praktijkeigenaren:

Als u niet op uw afspraak kunt komen

Helaas worden wij steeds vaker geconfronteerd met mensen die niet op hun spreekuurafspraak verschijnen of deze kort van tevoren afzeggen. Hiermee gaat kostbare spreekuurtijd verloren en hadden wij in die tijd graag iemand anders geholpen.

Daarom brengen we per 1 oktober 2018 een wegblijftarief bij u in rekening als u zonder bericht niet op de afspraak komt of deze korter dan 4 uur voor de afspraak afzegt. U kunt deze rekening niet bij uw zorgverzekeraar indienen. De kosten bedragen 25 euro.

Het wegblijftarief geldt voor alle spreekuren van alle zorgverleners.

Wij willen u graag helpen!

Huisartsenzorg leveren is onze passie en wij doen daarvoor ons uiterste best. Helaas wordt ons personeel toch nog geconfronteerd met onvrede, emotioneel en in uitzonderlijke gevallen zelfs agressief gedrag van patiënten. Gelukkig gaat het om een heel klein deel van al onze contacten, maar dreigementen en agressie kunnen en willen wij niet accepteren. Dit wordt intern gemeld en besproken met de praktijkeigenaren.

De assistentes zijn een belangrijke schakel in de praktijk en doen dagelijks hun best om de zorg voor u zo goed mogelijk te leveren en ons te ondersteunen in onze werkzaamheden. Als iets niet gaat zoals u dat verwacht of graag wilt, dan zijn wij altijd bereid hierover in gesprek te gaan.

Meer tijd voor u als patiënt 

Zorgverleners besteden bijna de helft van hun werktijd aan administratie. Dit gaat ten koste van de directe zorg aan de patiënt. 

Zorgverleners, beleidsmakers en zorgverzekeraars zijn drukdoende onzinnige regels te schrappen. Een aantal afspraken is al van kracht. Nog niet iedereen volgt deze afspraken. Wij als zorgverleners proberen dit zoveel mogelijk onderling te regelen. Maar het kan zijn dat u ook een keer ten onrechte gevraagd wordt een machtiging of nieuwe verwijzing bij ons te regelen. Wij zullen u daar dan over informeren.